Marko Hietala odchodzi z zespołu

Kilkanaście minut temu na oficjalnych profilach zespołu Nightwish w mediach społecznościowych pojawił się komunikat, w którym Marko Hietala informuje, iż ODCHODZI Z NIGHTWISH.

Marko poinformował, że podjął decyzję o odejściu z zespołu oraz wycofaniu z życia publicznego z wielu powodów, m.in. konieczności poszukiwania nowych inspiracji i problemów zdrowotnych.

Jednocześnie zespół poinformował, że miejsce Marko zajmie basista sesyjny.

Ogłoszenie odejścia Marko:

Moi drodzy. Odchodzę z Nightwish i z życia publicznego.

Już od paru lat nie czuję się w pełni doceniony przy takim życiu. Wielkie szychy platform streamingowych wymagają ogromu pracy od pełnych inspiracji artystów, jednocześnie niesprawiedliwie dzieląc zyski. Nawet pomiędzy artystami. Jesteśmy bananową republiką przemysłu muzycznego. Najwięksi promotorzy koncertowi wyciskają procenty nawet z naszego własnego merchu, płacąc udziały na Bliskim Wschodzie. Najwidoczniej niektóre teokracje mogą czerpać pieniądze z muzyki, za którą można tam zostać ściętym lub wylądować w więzieniu, nie wychodząc przy tym na hipokrytów. Takie tylko parę przykładów.

Ubiegły rok zmusił mnie do tego, by zostać w domu i porozmyślać. I odkryłem, że jestem tym i wieloma rzeczami bardzo rozczarowany. Odkryłem, że potrzebuję tego docenienia. Żeby pisać, śpiewać i grać, potrzebuję znaleźć jakieś nowe powody i inspiracje. “My Walden”, że tak powiem. Nawet w mojej książce jest mowa o tym, że mam chroniczną depresję. To niebezpieczne dla mnie i ludzi wokół mnie, jeśli miałbym to kontynuować. Niektóre z moich myśli, jakie pojawiały się jakiś czas temu, były naprawdę mroczne. Nie martwcie się, czuję się dobrze. Mam dwóch synów, żonę, resztę rodziny, przyjaciół, psa i mnóstwo miłości.

I nie sądzę, że odejdę na dobre.

Konspiracja to dziś modne słowo. Ludziom, którzy je lubią, muszę powiedzieć, że moje 55. urodziny są teraz, 14 stycznia, i zdecydowanie swoje już w tym czasie zrobiłem. Obwinianie na przykład Tuomasa obraża i jego, i moją swobodę myślenia. Dla nas to też jest bardzo smutna sprawa. Proszę, miejcie wyczucie.

Ale jeśli niektórzy tak to odbiorą, to wiemy co o nich myśleć.

Jest parę rzeczy, które zgodziłem się zrobić w 2021. Poza tym grzecznie oraz z szacunkiem proszę media, zespoły, projekty artystyczne itd. by nie prosić mnie o nic w ciągu następnego roku. Muszę trochę odkryć się na nowo. Mam nadzieję, że powiem wam o tym w 2022. Ale to nie obietnica.

Bardzo mi przykro z powodu tego wszystkiego.

Marko Hietala

PS Tony Iommi jest wyjątkiem od tego “żadnego kontaktu”. Idol z dzieciństwa jest nadrzędny.

—————————————————————–

Odejście Marko zostawiło nas z paroma trudnymi decyzjami i wyborami do podjęcia. Po wielu przemyśleniach i rozważaniach, w obopólnym porozumieniu, zdecydowaliśmy się zagrać nadchodzącą trasę “Human. :||: Nature.” zgodnie z planem, ale z basistą sesyjnym.
Skład koncertowy będzie ogłoszony w późniejszym terminie.
Szanujemy decyzję Marco i życzymy mu wszystkiego, co najlepsze. Nie będzie dalszych komentarzy.

Nightwish

Przekład na język polski wykonany przez nas. Oryginalna, pełna treść oświadczenia Marco oraz zespołu Nightwish (cytat z profilu Nightwish w portalu facebook) poniżej:

Resignation announcement from Marko:

Dear people. I am leaving Nightwish and my public life.

For a quite a few years now I haven’t been able to feel validated by this life. We have streaming company big guns demanding 9/5 work from artists of inspiration while unfairly sharing the profits. Even among the artists. We’re the banana republic of the music industry. Biggest tour promoters squeeze percentages even from our own merchandise while paying dividends to Middle East. Apparently some theocrasies can take the money from the music that would get you beheaded or jailed there without appearing as hypocrites. Just a couple of examples here.
This past year forced me to stay home and think. And I found myself very disillusioned about these and a lot of things. I found out that I am in need of that validation. For me to write, sing and play, I need to find some new reasons and inspirations. ”My Walden” so to speak. And it’s even in my book that I’m a chronic depressive. It’s dangerous for me and the people around me, if I continue. Some of the thoughts a while back were dark. Don’t worry, I’m fine. I have my two sons, a wife, the rest of the family, friends, a dog and lots of love.

And I don’t think that I’ll be gone for good.

Conspiracy is the word of the day. For the people who like them I need to say that my 55th birthday is now on 14th of Jan and I’ve certainly done my time for now. Blaming for instance Tuomas is an insult to both him and my free thinking. This is a very sad thing to all of us too. Have a care please.

But of course now we’ll know, if some go there on purpose.

There are a couple of things agreed on that I will do on 2021. Otherwise I kindly and with respect ask the media, bands, artists projects etc. to not ask me for anything within the next year. I have some reinventing to do. I hope to tell you about it on 2022. It’s not a promise though.

I am so sorry about this.

Marko Hietala

P.S. Tony Iommi is an exception to the “no contact whatsoever”. Childhood hero takes a precedence.
—————————————————————–
Marko`s resignation has left us with some difficult decisions and choices to be made. After much thought and consideration, we have, in mutual understanding, decided to perform the upcoming ‘Human. :II: Nature. -world tour’ as planned, but with a session bass player.

The live line-up will be announced at a later date.

We respect Marko`s decision and wish him all the very best. We will not comment any further.”

Nightwish

Przeczytaj również...