Informacje o Mystic Festival 2020 w aspekcie epidemii COVID-19

W związku z dynamicznie rozwijającą się sytuacją epidemiczną związaną z koronawirusem SARS-CoV-2 i wywoływaną przez niego chorobą COVID-19 na terenie RP zbieramy informacje dotyczące Mystic Festival 2020.

Czujemy się w obowiązku wyjść naprzeciw fanom, którzy szukają informacji o jedynym w tym roku występie Nightwish w Polsce w związku z informacjami o koronawirusie. Zdajemy sobie sprawę, iż nie każdy fan może czuć się pewnie w gąszczu informacji (często nieprecyzyjnych bądź niepełnych) oraz zawiłościach prawnych. Korzystając z posiadanego doświadczenia w kwestiach organizacji imprez masowych zebraliśmy w jednym miejscu informacje absolutnie niezbędne do zrozumienia aktualnej sytuacji.

Obecny stan prawny uniemożliwia przeprowadzenie Mystic Festival w dniach 10-11 czerwca 2020.

Poniżej zamieszczamy zebrane informacje dotyczące w sposób bezpośredni lub pośredni kwestii organizacyjnych Mystic Festival w związku z koronawirusem SARS-CoV-2 oraz wywoływaną przez niego chorobą COVID-19. Przytaczamy tu wyłącznie informacje pochodzące ze sprawdzonych źródeł (oświadczenia zespołu Nightwish, ogłoszenia władz samorządowych oraz centralnych RP, oświadczenia organizatora) uzupełnione o niezbędny komentarz. W miarę możliwości zamieszczamy odnośniki do bezpośrednich materiałów źródłowych.
Informacje zamieszczamy w kolejności chronologicznej: od najnowszych do najstarszych. Poniżej przedstawiamy także wszystkie niezbędne informacje dla zrozumienia kwestii imprezy masowej w kontekście Mystic Festival.
W związku z informacją o odwołaniu Mystic Festival 2020 w czerwcu, kończymy tworzenie części obejmującej kalendarium. W miarę możliwości będziemy aktualizowali i uzupełniali część “Informacje dodatkowe”.

Kalendarium wydarzeń

17 kwietnia

 • Organizatorzy Mystic Festival umieścili na stronie internetowej Festiwalu informację:
  Przyjaciele,
  byliśmy gotowi stawić czoła różnym przeciwnościom losu, w końcu organizowanie festiwali metalowych to zawsze droga pod górkę i pod wiatr – ale tego nie mogliśmy przewidzieć. Pandemia wywołana nowym koronawirusem zaskoczyła cały świat. Granice są zamknięte, transport uziemiony, branża koncertowa z dnia na dzień została sparaliżowana. Niemal codziennie słyszymy o przedłużających się zakazach organizowania imprez masowych w sąsiednich krajach, również sygnały płynące ze strony polskich władz są jednoznaczne – powrotu do stanu sprzed epidemii w najbliższych tygodniach nie możemy się spodziewać.
  Jesteśmy dobrej myśli i wierzymy, że nie sprawdzą się najgorsze prognozy, ale dziś wiemy już na pewno, że czerwcowa data naszego festiwalu jest niemożliwa do utrzymania. Ale nie składamy broni – w pocie czoła pracujemy nad terminem i formułą, które pozwolą nam się spotkać na Mystic Festivalu w późniejszym terminie i bez przeszkód cieszyć muzyką. To bardzo skomplikowany proces, ale wszystkim – artystom, agentom, naszym partnerom – zależy, by do tego doszło.
  Wiemy, że to rozumiecie i doceniacie, czytamy wasze słowa wsparcia i za każde jesteśmy wdzięczni – ale prosimy jeszcze o trochę cierpliwości. Najbliższe tygodnie pozwolą nam przygotować szczegóły propozycji, w której uwzględnimy trzy opcje:
  – wykorzystanie zakupionych przez was karnetów i biletów w nowym terminie,
  – zamianę ich na vouchery pozwalające na skorzystanie z innych organizowanych przez nas koncertów,
  – zwrot pieniędzy dla tych, którzy nie będą mogli lub chcieli skorzystać z żadnego z powyższych rozwiązań.
  Póki co dbajcie o siebie i najbliższych, byśmy mogli zobaczyć się na Mystic Festival w komplecie i w pełni sił. Po tym czasie wymuszonej izolacji i ciszy spotkanie pod sceną i muzyka płynąca z głośników będą nas cieszyć bardziej niż kiedykolwiek wcześniej.
  Do zobaczenia!

  LINK
  Utrzymano w mocy ograniczenia w organizacji imprez masowych oraz zgromadzeń

9 kwietnia

 • Premier RP wraz z Ministrem Zdrowia poinformowali o przedłużeniu obowiązywania obostrzeń i ograniczeń związanych z pandemią COVID-19. LINK

8 kwietnia

 • Tuomas Holopainen podczas sesji Q&A na portalu facebook poinformował, że prawdopodobnie do końca czerwca nie odbędzie się żaden koncert Nightwish. LINK

6 kwietnia

 • Organizatorzy Mystic Festival umieścili na stronie internetowej Festiwalu informację (pisownia oryginalna): Drodzy przyjaciele, wiemy, że z rosnącą niecierpliwością czekacie na informacje dotyczące naszego czerwcowego spotkania w Krakowie. Obserwujemy sytuację, analizujemy dane, rozmawiamy z artystami, agentami oraz partnerami festiwalu, rozpatrujemy każdy możliwy scenariusz. Dla nas wszystkich sytuacja związana z epidemią jest zaskakująca i nowa, a każdy dzień przynosi zarówno złe wiadomości, jak i nadzieję. Nie poddajemy się, prosimy o jeszcze trochę czasu – najpóźniej za dwa tygodnie będziemy wiedzieć, jaki będzie dalszy los Mystic Festival 2020 i niezwłocznie podzielimy się z wami tą informacją. LINK

3 kwietnia

 • Dyrektor Muzeum Lotnictwa Polskiego w Krakowie Krzysztof Radwan, poinformował o odwołaniu XVI Małopolskiego Pikniku Lotniczego, który miał się odbyć 20-21 czerwca 2020 na terenie Muzeum. LINK
  Jako powód odwołania, Dyrektor Muzeum wskazał, że Muzeum na mocy rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów jest zamknięte do odwołania i dokłada wszelkich starań by nie narażać zdrowia gości, uczestników, partnerów oraz organizatorów imprezy, która miała odbyć się na terenie Muzeum.

24 marca

 • Minister Zdrowia wprowadza w Polsce nowe obostrzenia związane z koronawirusem. LINK
  Nowe obostrzenia obowiązywać będą od 25 marca do 11 kwietnia. Nowe przepisy zakazują wszelkich zgromadzeń, spotkań, imprez czy zebrań oraz przemieszczania się poza niezbędnymi wyjątkami.

20 marca

 • Minister Zdrowia wprowadza w Polsce stan epidemii. LINK
  Stan epidemii w RP obowiązuje od 20 marca 2020 roku do odwołania. Ograniczono: organizację imprez, m.in. targów, wystaw; działalność twórczą związaną z wszelkimi zbiorowymi formami kultury i rozrywki; działalność muzeów. Zakazano organizowania widowisk i innych zgromadzeń ludności powyżej 50 osób.
  Rozporządzenie Ministra Zdrowia jest nadrzędne względem zarządzenia Wojewody Małopolskiego z 11 marca i nie wymaga wydłużenia przez Wojewodę terminu, w jakim odwołane zostają wszystkie imprezy na terenie Województwa.
 • Minister Zdrowia w związku z wprowadzeniem stanu epidemii, wydaje jednocześnie rozporządzenie w spawie odwołania na obszarze RP stanu zagrożenia epidemicznego, wprowadzonego 12 marca.
  Zarządzenie ma charakter wyłącznie formalny, gdyż większość zapisów rozporządzenia o stanie zagrożenia epidemicznego przeszła w stanie identycznym bądź zaostrzonym do rozporządzenia o stanie epidemii.

13 marca

 • Minister Spraw Zagranicznych wydaje rozporządzenie, wprowadzające m.in. zakaz wjazdu do Polski obcokrajowców. LINK
  Rozporządzenie zaczyna obowiązywać od 15 marca i nie ma podanej daty zakończenia.

12 marca

 • Minister Zdrowia przekazuje informację o wejściu w życie rozporządzenia, wprowadzającego stan zagrożenia epidemicznego. LINK
  W rozporządzeniu ministra o wprowadzeniu stanu zagrożenia epidemicznego pojawia się informacja o zakazie organizowania widowisk i innych zgromadzeń ludności.

11 marca

 • Wiceprezes Rady Ministrów, Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego przekazuje informację o zamknięciu instytucji kultury, w tym muzeów od 12 marca do 25 marca włącznie. LINK
  Chociaż termin nie obejmuje daty Mystic Festival, to jest to kolejne działanie prewencyjne, które w skrajnym przypadku może być sukcesywnie przedłużane.
 • Wojewoda Małopolski zarządza odwołanie wszystkich imprez artystycznych i rozrywkowych na terenie województwa małopolskiego. LINK
  Powyższe zarządzenie ze względów proceduralnych obowiązuje od 11 do 25 marca.

10 marca

 • Premier RP po spotkaniu Rządowego Zespołu Zarządzania Kryzysowego przekazuje informację o odwołaniu wszystkich imprez masowych w oparciu o zalecenia epidemiologów i Głównego Inspektoratu Sanitarnego. LINK
 • Wojewoda małopolski publikuje decyzję o zakazaniu imprez masowych na terenie miasta Krakowa oraz województwa małopolskiego. LINK
  W związku z brakiem informacji o terminie zakończenia obowiązywania decyzji należy przyjąć, że zgodnie z prawem, na ten moment Mystic Festival nie odbędzie się.
 • Mystic Coalition opublikował informację o tym, iż trwają przygotowania do Mystic Festival 2020, a wszyscy ogłoszeni artyści potwierdzają gotowość występu w Krakowie. LINK
 • Urząd Miasta Krakowa opublikował na swojej stronie internetowej listę wydarzeń (w tym imprez masowych), które miały być przeprowadzone na terenie miasta, ale zostały odwołane przez Organizatorów. LINK

8 marca

 • Główny Inspektor Sanitarny rekomenduje odwołanie wszystkich imprez masowych powyżej 1000 osób, organizowanych w pomieszczeniach zamkniętych. LINK

Informacje dodatkowe

Impreza masowa

 • Kwestie związane z imprezą masową reguluje Ustawa z dnia 20 marca 2009 r. o bezpieczeństwie imprez masowych. Zgodnie z jej treścią Mystic Festival jest imprezą masową, gdyż jest imprezą o charakterze artystycznym, rozrywkowym, która ma się odbyć w obiekcie niebędącym budynkiem lub na terenie umożliwiającym przeprowadzenie imprezy masowej, na których liczba udostępnionych przez organizatora miejsc dla osób, ustalona zgodnie z przepisami prawa budowlanego oraz przepisami dotyczącymi ochrony przeciwpożarowej, wynosi nie mniej niż 1000. [Art. 3.]
 • Decyzję o odwołaniu imprezy masowej w przypadku negatywnej oceny stanu bezpieczeństwa i porządku publicznego podejmuje wojewoda, w drodze decyzji administracyjnej. Może on też wprowadzić, na czas określony albo nieokreślony, zakaz przeprowadzania imprez masowych na terenie województwa lub jego części. Odwołanie od decyzji rozpatruje minister właściwy do spraw wewnętrznych. [Art. 34.]
  Decyzja wojewody jest decyzją nadrzędną wobec planów bądź odmiennej decyzji Organizatora imprezy.

Bilety – zwroty i kwestie powiązane

 • Jeżeli na mocy odpowiedniego aktu prawnego, wydanego przez organ władzy państwowej bądź szczebla regionalnego, dochodzi do odwołania bądź przeniesienia na inny termin imprezy masowej, przewidzianej na dany termin i dane miejsce, osobie, która kupiła bilet (wejściówkę) na to wydarzenie, przysługuje zwrot pełnej uiszczonej kwoty pieniężnej na podstawie art. 495 par. 1 Kodeksu Cywilnego, który brzmi: “Jeżeli jedno ze świadczeń wzajemnych stało się niemożliwe wskutek okoliczności, za które żadna ze stron odpowiedzialności nie ponosi, strona, która miała to świadczenie spełnić, nie może żądać świadczenia wzajemnego, a w wypadku, gdy je już otrzymała, obowiązana jest do zwrotu według przepisów o bezpodstawnym wzbogaceniu.“. Co do zasady środki finansowe powinny zostać zwrócone w formie identycznej jak przekazane przez kupującego Organizatorowi, tj. gotówką lub przelewem.
 • W przypadku odwołanych imprez ważne są także zapisy w regulaminie sprzedaży biletów podmiotu posiadającego prawa do sprzedaży o ewentualnych wyłączeniach możliwości zwrotu biletów lub szczególnym sposobie zwrotu. Organizator nie może jednak powołać się na ewentualny zapis w regulaminie biletowym w niniejszym brzmieniu: “Organizator zastrzega sobie prawo odwołania imprezy z przyczyn od siebie niezależnych (działanie siły wyższej, brak wymaganego minimum uczestników) bez ponoszenia kosztów.”, gdyż zapis taki jest niedozwolony prawnie i znajduje się w Rejestrze klauzul niedozwolonych UOKiK (poz. 1638).
  W przypadku Mystic Festival 2020 regulaminy nie zawierają takich wyłączeń i ograniczeń.
 • Od strony technicznej procedura zwrotu pieniędzy za bilet zależna jest od miejsca zakupu biletu i nie musi być uruchamiana automatycznie.
  Bezpośrednim sprzedającym jest Mystic Coalition: tickets.mysticfestival.pl. Regulamin sprzedaży (i możliwości zwrotu biletów) dostępny jest TU.
  W przypadku zakupu biletów u licencjonowanych pośredników informacji o sposobie zwrotu należy szukać na stronie internetowej danego pośrednika, np. w przypadku Eventim można je znaleźć TU.
 • W przypadku, gdy impreza się odbędzie zgodnie z prawem, ale posiadacz biletu nie będzie chciał w niej wziąć udziału ze względu na obawę przed skutkami epidemii, musi być on świadomy, że zgodnie z Ustawą z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta, prawo odstąpienia od umowy zawartej poza lokalem przedsiębiorstwa lub na odległość nie przysługuje konsumentowi w odniesieniu do umów o świadczenie usług związanych z wydarzeniami rozrywkowymi, sportowymi lub kulturalnymi, jeżeli w umowie oznaczono dzień lub okres świadczenia usługi [Art. 38]. Oznacza to, że tylko od dobrej woli Organizatora zależy, czy zwróci on pieniądze za bilet w takiej sytuacji.
 • Przepisy specjalne, wprowadzone w związku z epidemią przewidują zwrot pieniędzy dopiero po 180 dniach.
 • Zamiast pieniędzy organizator może zaproponować konsumentowi voucher na inne wydarzenie (np. analogiczny koncert lub festiwal w innym terminie), ale na takie rozwiązanie konsument musi wyraźnie się zgodzić.
 • Pamiętać należy, że prawo zdejmuje z Organizatora jakiekolwiek obowiązki związane z dodatkowymi kosztami, jakie ponosi uczestnik (widz) imprezy masowej w przypadku jej odwołania. Oznacza to, że nie można od Organizatora wymagać zwrotu wydatków poniesionych na np. dojazd do miejsca imprezy, zakwaterowanie w miejscu imprezy itp. Kwestią sporną pozostaje także dochodzenie od Organizatora zwrotu pieniędzy za realizację usługi wysyłki zakupionej wejściówki.
 • Jeśli za bilet zapłacono kartą można uruchomić poprzez swój bank procedurę chargeback, która ma zastosowanie w analizowanych sytuacjach.
 • W przypadku problemów ze zwrotem pieniędzy za odwołaną imprezę, w indywidualnych przypadkach nieodpłatną pomoc świadczą miejscy lub powiatowi rzecznicy konsumentów (właściwi terenowo dla miejsca zamieszkania kupującego) oraz prawnicy z bezpłatnej pomocy prawnej.

(rozdział powyższy został przeredagowany w zakresie językowym 16 kwietnia 2020, merytorycznie tożsamy z wcześniej zawartymi informacjami i podanymi podstawami prawnymi)


Akty prawne

Przeczytaj również...

1 Response

 1. 13 marca 2020

  […] informacje. (My ze swojej strony zbieramy dodatkowo istotne informacje związane z MF na stronie https://www.oceansouls.pl/strona/?p=4661 […]