Uchwała w sprawie wysokości składek członkowskich

/UCHWAŁA UCHYLONA/

Uchwała nr 2/2015

z dnia 26 kwietnia 2014 r.

Rady Zarządzającej

Polskiego Fanklubu Nightwish „Ocean Souls”

 

W sprawie wysokości składek członkowskich

Na podstawie punktu 28, rozdział 4 „Kompetencje Rady Zarządzającej” Statutu Oficjalnego Polskiego Fanklubu Zespołu Nightwish “Ocean Souls” z dnia 26 kwietnia 2015, Rada Zarządzająca uchwala co następuje:

  • 1. Członków Zwykłych należących do Oficjalnego Polskiego Fanklubu Nightwish „Ocean Souls” obowiązują składki w wysokości 5 zł na miesiąc.
  • 2. Składkę za dany miesiąc opłaca się do 10 dnia tego miesiąca lub z dowolnym wyprzedzeniem.
  • 3. Obowiązek opłacania składek przez Członków Zwykłych powstaje od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu w którym nastąpiło przyjęcie do Fanklubu.
  • 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 7 dni od ogłoszenia.

 

Rada Zarządzająca