Uchwała w sprawie przekształcenia tymczasowej Rady Zarządzającej w Radę Zarządzającą oraz ustanowienia Członków Honorowych

Uchwała nr 1/2015

z dnia 26 kwietnia 2014 r.

Rady Zarządzającej

Polskiego Fanklubu Nightwish „Ocean Souls”

 

W sprawie przekształcenia tymczasowej Rady Zarządzającej w Radę Zarządzającą oraz ustanowienia Członków Honorowych

Na podstawie punktu 35, rozdział 6 „Postanowienia Końcowe” Statutu Oficjalnego Polskiego Fanklubu Zespołu Nightwish “Ocean Souls” z dnia 26 kwietnia 2015 tymczasowa Rada Zarządzająca zostaje przekształcona z dniem wejścia Statutu w Radę Zarządzającą:

 • 1. W skład Rady Zarządzającej wchodzą następujące osoby:
 1. Cela
 2. Cornelia
 3. Czarna Carmen
 4. Fristron
 5. Girdun
 6. Matti
 7. Pavlina
 8. polityk2
 9. Siren
 • 2. Każdy z członków Rady Zarządzającej posiada możliwość rezygnacji z powierzonej funkcji w dowolnym momencie.
 • 3. Na podstawie wkładu w rozwój oraz działalność Fanklubu w skład grona Członków Honorowych wchodzą następujące osoby:
 1. Arcasto
 2. Beezqp
 3. Daviduzz
 4. Ivanhoe
 5. Lalena
 6. PannaKabaczkowa
 • 4. Uchwała wchodzi w życie z chwilą ogłoszenia

 

Rada Zarządzająca