Formularz zgłoszeniowy

Imię*:

Nazwisko*:

Nick*:

Płeć*:

Data urodzenia*(dd-mm-rrrr):

Miejsce zamieszkania*:

Telefon:

Adres email*:

Zapoznałam/em się ze statutem fanklubu.
„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych przez fanklub Ocean Souls (zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997 roku o Ochronie Danych Osobowych; tekst jednolity: Dz. U. z 2002r. Nr 101, poz. 926 ze zm.).”

* - pole wymagane

Dodaj komentarz